Anasayfa / Çakmaklar köprüsü ve Hamidi Veli köprüsü arasında bulunan Sünnetçi Nakşi parkı isminin, Durdu Güllü olarak değiştirilmesi talebi hakkın da düzenlenen İmar Komisyon raporu.