Anasayfa / Belediye ve kamu taşınmazlarının tespiti yapılarak, vatandaş yararına kullanılması için komisyon kurulması talebi hakkında düzenlenen Plan Bütçe ve İmar (Karma) Komisyon raporu.