Anasayfa / 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı plan notlarına, ruhsat işlemlerine esas olmak üzere belirtilen hükümlerin eklenmesi hakkında düzenlenen İmar Komisyon raporu.