Anasayfa / Güneşli Mahallesi 50 Ada 49 Nolu Parselin İmar Planı Değişikliği