Anasayfa / Büyükyapalak Mahallesi 3818 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı