Anasayfa / Büyükyapalak Mahallesi 2520 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği